โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการผลิต อิฐบล็อกประสาน = Manual for producing interlocking blocks | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการผลิต อิฐบล็อกประสาน = Manual for producing interlocking blocks

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 547 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือการผลิต อิฐบล็อกประสาน = Manual for producing interlocking blocks

โดย ศุภกิจ ศรีเรือง
ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ

จำนวน 11 หน้า
ปี 2562

 

เกี่ยวกับหนังสือ

คู่มือการผลิตอิฐบล็อกประสาน ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความทนทานและเหมาะสมสำหรับการใช้งานในหลากหลายสภาพแวดล้อม โดยรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับชนิดของอิฐบล็อกประสาน มาตรฐานการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ วัตถุดิบ สูตรการผลิต ขั้นตอนการผลิต วิธีการบ่ม และการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้สนใจมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนและถูกต้องในการผลิตอิฐบล็อกประสานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง 

สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ 4 ข้อดังนี้:

  1. ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับอิฐบล็อกประสาน: ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดต่างๆ ของอิฐบล็อกประสาน, รวมถึงลักษณะและคุณสมบัติที่ทำให้แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน

  2. กระบวนการผลิตและมาตรฐานการผลิต: คำแนะนำกระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสาน, รวมถึงมาตรฐานการผลิตที่จำเป็นเพื่อให้ได้อิฐที่มีคุณภาพสูงและทนทาน

  3. เครื่องจักร, อุปกรณ์, และวัตถุดิบ: อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต, รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอิฐบล็อกประสาน

  4. ความคุ้มค่าและเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระหว่างอิฐบล็อกประสานกับวัสดุก่อผนังชนิดอื่นๆ, ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพต้นทุนของอิฐบล็อกประสาน

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

Flipbook | คลิก

 

 คำค้น : rkc

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา