โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา กล่าวอวยพรปีใหม่ 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา กล่าวอวยพรปีใหม่ 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 แก่บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา