โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

!!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา!!!

(อ่านประกาศคลิกที่นี่)

 

----------------------------------------------------------------------

 

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง  อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ,นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่ Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 

---------------------------------------------------------------------------ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา