โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้พื้นที่ OneDrive จาก 5 TB ลดเหลือ 100 GB / User ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้พื้นที่ OneDrive จาก 5 TB ลดเหลือ 100 GB / User ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 830 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ปี 2024

บริษัทไมโครซอฟท์ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ในปี 2024 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. ยกเลิก Office 365 A1 Plus

 • Office 365 A1 Plus จะถูกยกเลิกในวันที่ 1 สิงหาคม 2024
 • สถาบันการศึกษาที่ใช้งาน Office 365 A1 Plus ทุกรุ่นทั้ง Faculty และ Student จะถูกลดระดับเป็น Office 365 A1 ธรรมดา
 • Office 365 A1 ธรรมดาไม่สามารถติดตั้ง Microsoft 365 App หรือ Office Offline ลงบนอุปกรณ์ต่างๆและ Mobile App ได้

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 • สถาบันการศึกษาที่ใช้งาน Office 365 A1 จะมีพื้นที่สูงสุดได้ไม่เกิน Email 50 GB และ OneDrive 100 GB
 • สถาบันการศึกษาที่ใช้งาน Microsoft365/Office 365 ทุกรุ่น A3/A5 และทุกรูปแบบสิทธิ์การใช้งาน Faculty/Student/Students Use Benefit จะสามารถกำหนดพื้นที่สูงสุดในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
 • หากพื้นที่การใช้งานเกินกว่า Quota ที่มี ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง IT Admin และมีเวลา 30 วันจากได้รับการแจ้งเตือน หากเลยแล้วระบบจะ Lock การใช้งาน OneDrive และ SharePoint เป็น Read-Only Mode แต่ Exchange - Email ยังใช้งานได้อยู่
 • หากต้องการเพิ่มพื้นที่การใช้งาน สามารถซื้อ Storage เพิ่มขึ้น โดย 10TB Storage Pack ราคาขาย 3,600 USD/Year หรือประมาณ 180,000 THB รวม VAT (ราคาดังกล่าวเป็นคาดการณ์ราคาขายเท่านั้น โปรดติดต่อเพื่อสอบถามราคาเป็นทางการอีกครั้งช่วงเดือน June 2024) หรือซื้อจำนวน Subscription ของ Microsoft365/Office 365 รุ่น A3/A5 ของอาจารย์หรือนักศึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบริการ Microsoft Stream (Classic) ไปยัง Microsoft Stream รูปแบบใหม่

 • Microsoft ได้ประกาศปรับรูปแบบของ Microsoft Stream (Classic) แบบดั้งเดิม จาก VDO Portal สำหรับการเข้าไปดู VDO ตามช่องๆต่างๆ เป็น Microsoft Stream (On SharePoint) รูปแบบใหม่ที่จะเป็น Video Player หรือตัวเล่น VDO หรือ Media File ที่มีการเก็บอยู่ใน SharePoint แทน
 • ไฟล์ VDO เก่าที่อยู่ Microsoft Stream (Classic) แบบดั้งเดิม จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่าน Microsoft Stream (Classic) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2023 เป็นต้นมา
 • สำหรับไฟล์ VDO เก่าที่อยู่ Microsoft Stream (Classic) เดิมจะต้องดำเนินการย้าย (Migrate) โดยต้องย้ายภายในวันที่ 15 เมษายน 2024 เพื่อป้องกันไฟล์ VDO เก่าถูกลบทิ้ง
 • สำหรับไฟล์ VDO ต่างๆที่ได้ย้าย (Migrated) ไปยัง SharePoint เรียบร้อยแล้วจะสามารถเข้าผ่าน Link VDO เก่าหรือ Embed Code เก่าเดิมได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2025

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ในปี 2024 มีผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาดังนี้

* **ผลกระทบต่อนโยบายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล**

 • สถาบันการศึกษาที่ใช้งาน Office 365 A1 จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โดยกำหนดพื้นที่สูงสุดได้ไม่เกิน Email 50 GB และ OneDrive 100 GB
 • ผู้ใช้บริการอาจพิจารณาซื้อ Storage เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

* **ผลกระทบต่อบริการ Microsoft Stream (Classic)**

 • ผู้ใช้บริการที่ใช้งาน Microsoft Stream (Classic) จะต้องดำเนินการย้าย (Migrate) ไฟล์ VDO เก่าไปยัง Microsoft Stream (On SharePoint) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2024

**สรุปประเด็นสำคัญ**

 • Office 365 A1 Plus จะถูกยกเลิกในวันที่ 1 สิงหาคม 2024
 • สถาบันการศึกษาที่ใช้งาน Office 365 A1 Plus ทุกรุ่นทั้ง Faculty และ Student จะถูกลดระดับเป็น Office 365 A1 ธรรมดา
 • สถาบันการศึกษาที่ใช้งาน Office 365 A1 จะมีพื้นที่สูงสุดได้ไม่เกิน Email 50 GB และ OneDrive 100 GB
 • สถาบันการศึกษาที่ใช้งาน Microsoft365/Office 365 ทุกรุ่น A3/A5 และทุกรูปแบบสิทธิ์การใช้งาน Faculty/Student/Students Use Benefit จะสามารถกำหนดพื้นที่สูงสุดในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
 • ไฟล์ VDO เก่าที่อยู่ Microsoft Stream (Classic) แบบดั้งเดิม จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่าน Microsoft Stream (Classic) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2023 เป็นต้นมา

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของท่านได้ โดยเข้าไปที่

https://portal.office.com/account/?ref=MeControl

แล้วเลือก View Subscriptions


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา