โลโก้เว็บไซต์ ตรุษจีนลำปางคึกคัก..ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะร่วมจัดกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรุษจีนลำปางคึกคัก..ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะร่วมจัดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปางจัดงานมังกรทองนครลำปาง China Town@Lampang 2024 โดยการออกบูธภายใต้ธีม “ตรุษจีนย้อนวันวาน ย่านเมืองเก่า นครลำปาง” โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ บอร์ดแสดงภาพเก่าย่านเมืองเก่านครลำปาง, การสาธิตการทำขนมถังหูลู่ (ลูกชุบผลไม้), งาน D.I.Y. ทำการ์ด Pop up สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง, การบรรเลงกู่เจิง เครื่องดนตรีเก่าแก่ของจีน ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 17.00 ณ ถนนประสานไมตรี  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่ายซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา