โลโก้เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยินดีต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 377 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรยินดีต้อนรับ น้อง ๆ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าฝึกงานระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2567 โดยวันแรกน้อง ๆ ได้เยี่ยมชมสถานที่ฝึกงานฐานต่าง ๆ ในสถาบันวิจัยฯ และมีทีมงานพี่ ๆ นักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกงานครั้งนี้

ที่มา : นางสาวจิรา จันทร์หล้าวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา