โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-03-19

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างความชุ่มชื้น
อังคาร 19 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”  ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเพื่อสร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่ และลดลดฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว) >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ไปกับ Jump Thailand Hackathon 2024
อังคาร 19 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        AIS Academy ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย มาระดมสมองกับกิจกรรมการแข่งขัน Jump Thailand Hackathon 2024 พิชิต  “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นแก้ไขประเด็นทางสังคมด้วย Digital Technology เพื่อนำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริง ผ่าน 4 โจทย์ ดังนี้ >> อ่านต่อประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 8 คัน
อังคาร 19 มีนาคม 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วงเงินงบประมาณ 11,000,000.00 บาท รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2567 --------------------... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2567
อังคาร 19 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567  ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2567 ณ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก โดยมี สภ.ภูธรช้างเผือก, สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ , ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และ กลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน สร้างความสัมพันธ์อันดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม ของหน่วยงานสมาชิกเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ในโอกาสนี้อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon