โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ตรวจรับรอง ISO/IEC 27001:2013 มุ่งสู่ ISO/IEC 27001:2022 ขยายผลการรับรอง การจัดการความมั่นคงปลอดภัยฯ การให้บริการ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบ IT สำหรับศูนย์ข้อมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา ตรวจรับรอง ISO/IEC 27001:2013 มุ่งสู่ ISO/IEC 27001:2022 ขยายผลการรับรอง การจัดการความมั่นคงปลอดภัยฯ การให้บริการ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบ IT สำหรับศูนย์ข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 สำหรับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้กับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูล (The Information Security Management System Applied to The Provision of Service for Computer System, Network System, Information Technology System for Data Center) หลังจากเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) โดยครอบคลุมการรับรองระบบฯและขอบข่ายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลโดยปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นั่นเอง

   ซึ่งในปีนี้ (2567) ทาง สวส.มทร.ล้านนา ได้ขยายผลอัพเกรดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 อย่างเป็นทางการ โดยระบบการรับรองมาตรฐานฯ นี้ เป็นหลักการที่สำคัญและเชื่อถือได้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสำหรับองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศอย่างเต็มที่ และมีความมั่นใจว่าข้อมูลของนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

   โดยการ มทร.ล้านนา ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ใหม่ นั้น เป็นการรันตีอีกครั้งเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ มทร.ล้านนา ที่มีการส่งเสริมและผลักดัน เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการใช้ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการกำหนดมาตรฐานที่มั่นคง เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมไปถึงผู้ใช้บริการจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา