โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มอบชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล สืบสานประเพณี พิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา มอบชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล สืบสานประเพณี พิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5093 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

(วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล ซึ่งผลิตโดย ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แด่ ดร.นพดล มณีเฑียร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับใช้ในพิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจะจัดพิธีในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ บริเวณลานพิธีองค์พระเจ้าทันใจ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

 

ชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล พัฒนาและออกแบบเพื่อใช้ในพิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล ผลิตจากเนื้อดินสโตนแวร์ เคลือบสีเขียวมรกต เผาอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ตกแต่งลวดลายด้วยน้ำทอง 12K สามารถเก็บกักน้ำพุทธมนต์ที่ใช้ในพิธีได้เป็นอย่างดี ซึ่้งเป็นหนึ่งในผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ จากการสร้างสรรค์ของผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์ที่มากฝีมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการผลิตได้ที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon