โลโก้เว็บไซต์ วีดิทัศน์ : พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ “สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วีดิทัศน์ : พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ “สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon