โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 12647 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

(คลิกอ่านประกาศ)

2. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (คลิกอ่านประกาศ)

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (คลิกอ่านประกาศ)

............................................................................................

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

---------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

- ประเภทวิชาการ จำนวน 32 อัตรา

- ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา

และประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครด้วยวิธีออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังประกาศแนบท้าย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 32 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053-921444 ต่อ 2401
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 099-7598709 / 061-2703222
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 082-6977815
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083-5820788
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 082-7086800

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon