โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2981 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน ณ มณฑลพิธี วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และเพื่อนำไปสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชา 22 พฤษภาคม นี้ โดยมีพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพันเอกมงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
  ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน เพื่อสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุราชวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2567 โดยจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะมีการประกอบพิธีทั้งหมด 3 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 09:30 น. และช่วงเย็นเวลา 16:00 น. จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และช่วงค่ำเวลา 19:00 น. จะเป็นพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon