โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ มช. และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยแบบสหวิทยาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือ มช. และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยแบบสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1473 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ  “Interdisciplinary Exchange Workshop for Future of Thailand and Japan (IEWF-TJ)” ณ อาคาร CB1320 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมนักวิจัยให้ใช้ประโยชน์จากความสำคัญของการวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนความองค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ผ่านการนำเสนอบทคัดย่องานวิจัยบนเวที และการอภิปรายกลุ่ม 

(Cr : ภาพ/ข้อมูล : รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ผช.อธิการบดี)







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon