โลโก้เว็บไซต์ ทีมแข่งขันหุ่นยนต์น้องใหม่ Gubkhaow Robot วิศวะฯ  เชียงราย คว้า Popular Vote จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมแข่งขันหุ่นยนต์น้องใหม่ Gubkhaow Robot วิศวะฯ เชียงราย คว้า Popular Vote จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน 2567 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีม Gubkhaow Robot นายณัฐวัตร พันลุม, นายบารมี แสงมณี, และนายกิตติพงษ์ ปัญญาวงค์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้ารางวัล Popular Vote จาก “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี TPA ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

สำหรับ “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567” จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยากรหุ่นยนต์จากทั่วประเทศ ส่งเสริมและเสริมสร้างประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดย 3 นักศึกษา จากทีม Gubkhaow Robot  คว้ารางวัล Popular Vote รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้สำเร็จ จากโจทย์การแข่งขัน วิถีข้าว วิถีไทย สู่วิถีสากล โดยมี ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์ และ ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

ขอขอบคุณข่าวจาก https://www.tpa.or.th/robot

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon