โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และระบบเครื่องปรับอากาศ และฝ้าเพดานห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และระบบเครื่องปรับอากาศ และฝ้าเพดานห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2567 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon