โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมนิทรรศการในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมนิทรรศการในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (10 ก.ค. 67) เวลา 09.30 น. ที่วิทยาลัยเทคนิคตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 โดยสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม จัดโดยเทศบาลเมืองตาก ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับภาคเหนือ มีนายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ภายในงานมีนิทรรศการทางด้านการศึกษาหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ โดยนำแสดงผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมเป็นสนามแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองตากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ "เมืองระแหงวิชาการ" ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีเวทีแสดงทักษะทางวิชาการตามความสามารถและศักยภาพของตน และมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาระหว่างสถานศึกษา จัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 17 จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งสิ้น 169 แห่ง มีผู้ร่วมงานกว่าหนึ่งหมื่นคน ประกอบด้วยการประกวดและการแข่งขันจำนวน 107 กิจกรรม เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบัน 

 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon