โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด  ตำบลช้างเผือก อำเภเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด ตำบลช้างเผือก อำเภเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :

http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/03/20170321105226_63850.pdf