โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุน กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กองบิน 41 เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุน กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กองบิน 41 เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/หัวหน้ากลุ่มงาน และ นายจักรรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนงานบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 ให้ความรู้การปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และกำลังพลทหาร ผลัดที่ 2/2566 สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 นาย ณ ห้องบรรยายหลักสูตรจิตอาสาภาค 3 กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศโทอรรถพร อุตห์สาปัน ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เป็นประธาน


ข้อมูล/ภาพ พิษณุ พรมพราย
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 คำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา