โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-28

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสัมมนาและรับมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร พร้อมด้วยนายกิตติ วิโรจนรัตนาภาพิศาล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย 1. สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 2. สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 3. สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1  4. สาขาผู้ควบคุมเครื่องม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก คว้ารองแช้มป์การแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมการแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงจังหวัดตาก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนท่าแค ชุมชนชัยชนะ ชุมชนเชียงทองเหนือ และชุมชนเชียงทองใต้ คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" โดยแยกเป็นองค์ประกอบดังนี้ 1. ประเภทขบวนแห่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. ประเภทกระทงนำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3. ประเภทกระทงปิดท้าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4. ประเภทสภาพการลอย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1”
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” เพื่อพัฒนาระบบส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” ตามกำลังศรัทธา ผ่านช่องทาง ดังนี้      - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารก... >> อ่านต่อ


เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / คลังความรู้

  เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดย สามารถ สาลี จำนวน 25 หน้า ปี 2562 ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือ "เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า" เป็นคู่มือที่มุ่งเน้น... >> อ่านต่อ


คู่มือการผลิตอิฐบล็อกประสาน
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / คลังความรู้

  คู่มือการผลิตอิฐบล็อกประสาน = Manual for producing interlocking blocks โดย ศุภกิจ ศรีเรือง ส่วนงานสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 11 หน้า ปีพิมพ์ 2562 ดูที่ URL https://kaewpanya.rmutl.ac.th/news/23553-2021-07-27   >> อ่านต่อ


กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / คลังความรู้

  กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร โดย พิมลพรรณ เลิศบัวบาน จำนวน 12 หน้า ปี 2562 ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือ "กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร" เล่มนี้ เป็นคู่มือที่มุ... >> อ่านต่อ


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในสถาบันอุดมศึกษา ในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงศ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และพันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในสถาบันอุดมศึกษา ในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา โดยมีว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน   ... >> อ่านต่อ


คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / คลังความรู้

  คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก โดย วัชระ กิตติวรเชฏฐ์ จำนวน 16 หน้า ปี 2562 ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือ "คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก" เล่มนี้  ถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ&n... >> อ่านต่อ


มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / คลังความรู้

  มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ โดย วธัญญ วรรณพรหม จำนวน 14 หน้า ปี 2562 ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือ "มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ" เล่มนี้ ให้คำแนะนำและแนวทางในการกำหนดมาตรฐานสำหรับพื้นที่ชุมชน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุน กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กองบิน 41 เชียงใหม่
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/หัวหน้ากลุ่มงาน และ นายจักรรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนงานบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา