โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

โดย วธัญญ วรรณพรหม

จำนวน 14 หน้า

ปี 2562

ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ "มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ" เล่มนี้ ให้คำแนะนำและแนวทางในการกำหนดมาตรฐานสำหรับพื้นที่ชุมชนที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมถึงกระบวนการดำเนินงาน การคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ การประเมินการใช้พลังงานในชุมชน และการจัดทำกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

 

ความสำคัญของหนังสือ ดังนี้

 • มาตรฐานการกำหนดพื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ : อธิบายมาตรฐานและแนวทางในการกำหนดพื้นที่ชุมชนที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในปริมาณต่ำ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   
 • การกำหนดพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน : การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำและสามารถรักษาความยั่งยืนได้
   
 • ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานพื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ : กระบวนการและขั้นตอนที่จำเป็นในการกำหนดมาตรฐานสำหรับพื้นที่ชุมชนที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ
   
 • การคำนวณหาปริมาณการปลอดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ : แนะนำวิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในชุมชน, ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนและดำเนินการลดการปล่อย
   
 • การประเมินการใช้พลังงานภาคชุมชน : ประเมินการใช้พลังงานในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมาตรฐานคาร์บอนต่ำ
   
 • การจัดทำกิจกรรมการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สู่ชั้นบรรยากาศในพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวง : ให้แนวทางในการจัดทำกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในชุมชน
   
 • ต้นแบบกิจกรรมการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สู่ชั้นบรรยากาศในพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวง : นำเสนอตัวอย่างหรือต้นแบบของกิจกรรมที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

Flipbook | คลิกคำค้น : rkc

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา